1. Değerler Eğitimi
  2. Okul Öncesi
  3. Yabancı Dil
VELİ GİRİŞİ
GÜNCEL

Drama

Drama çocuklar için oyun haline getirilmiş bir eğitimdir. Çocuklar oluşturdukları hayal dünyaları ile kendini ifade etme, yeteneklerini orta yere koyma, çevresini tanıma ve sosyalleşme imkânına kavuşmuş olur.