1. Değerler Eğitimi
  2. Okul Öncesi
  3. Yabancı Dil
VELİ GİRİŞİ
GÜNCEL

Rehberlik


Amacımız: Çocukların yaşam ve gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden –aile, öğretmen, rehberlik servisi işbirliği içinde- çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, üretken bireyler olarak yaşamalarına katkıda bulunmaktır.

Neden Okul Öncesi Eğitim?
 

“İnsanlar yaşamları boyunca öğrendiklerinin % 75 ini 0-6 yaş arasında öğrenir.”
Benjamin Bloom