1. Değerler Eğitimi
  2. Okul Öncesi
  3. Yabancı Dil
VELİ GİRİŞİ
GÜNCEL

SAĞLIK

  •  Okul çağı çocukların büyüme ve gelişme dönemidir. Bu dönemde erken fark edilen büyüme-gelişme bozukluklarının önüne geçmek daha kolaydır.
  •   Çocukluk dönemi sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi için de uygun bir dönemdir. Sağlıklı bilgi, tutum ve davranışları geliştiren öğrenciler çevrelerindeki bireyler için de eğitici olabilirler. 

Mefkure Anaokulu’nda sağlık hizmetleri, okulun çevresi dahil sağlığı olumsuz olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile öğrenciler, aileler ve okul personelinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesine yönelik okul tabanlı bakış açısıyla ele alınan çalışmaların tümüdür.. Okul sağlığı hizmetlerinin amacı;

  • Okul çağındaki tüm çocukların olabilecek en iyi bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek,
  • Okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişimini sağlamak,
  • Çocukların, ailelerin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir.

İlkyardım ve güncel sağlık hizmetleri için okul hemşiremiz tüm gün boyunca revirimizde görev yapmaktadır. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu ve okulumuzun hijyen koşulları okul hemşiremiz tarafından sürekli kontrol edilir. Acil müdahale gerektiren bir durum yaşandığında aileyle temasa geçilir ve öğrencimiz hemşiremizin eşliğinde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılır. Ailenin onayı alınmadan öğrenciye okulda hiçbir ilaç verilmez.